mask

Zapraszamy do lektury!

sklepowa kasa fiskalna

Jakie są obowiązki związane z kasą fiskalną?

Jeżeli jesteś zobowiązany do korzystania z kasy fiskalnej w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, to pamiętaj o tym, by przed jej pierwszym użyciem wykonać fiskalizację i uzyskać numer ewidencyjny. Pierwsza z wymienionych powinności da Ci możliwość prawidłowej rejestracji transakcji sprzedaży. Dzięki fiskalizacji będziesz mógł również wystawiać paragony. Jak ją wykonać? Jej przeprowadzeniem zajmuje się upoważniony do tego serwisant, który zgłosi naczelnikowi US dane Twojej kasy.

Czytaj więcej

pracownicy wykonujący pracę papierkową

JPK a zawieszenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca ma prawo do tego, by zawiesić prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą. Może to jednak zrobić pod warunkiem, że nie zatrudnia pracowników. W okresie zawieszenia nie ma konieczności opłacania składek ZUS i podatku dochodowego, jednocześnie nie ma potrzeby, by składać deklaracje ZUS. A co z JPK – czy złożenie tego pliku wraz z deklaracją obowiązuje w okresie zawieszenia działalności?

Czytaj więcej

rozmowa biznesowa

Jak wznowić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności gospodarczej jest dobrym pomysłem, jeśli biznes nie przynosi oczekiwanych zysków. Przerwa pozwala opracować nową strategię działania, poszukać źródeł finansowania i klientów. Ten czas pozwala poukładać sprawy w przedsiębiorstwie. Jest to dobre rozwiązanie, bo z nową energią można powrócić do prowadzenia biznesu.

Czytaj więcej

mężczyzna czytający dokument

Jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną?

Obowiązujące przepisy podatkowe, przez swoją złożoność i obszerność, często nie są jasne i zrozumiałe dla podatników. Niejednokrotnie, w kwestiach spornych, nawet organy skarbowe i sądy administracyjne różnią się zajmowanymi stanowiskami. Czym jest interpretacja indywidualna? Jak ją uzyskać, aby uniknąć negatywnych konsekwencji karno-skarbowych? Zapraszam do lektury i poznania odpowiedzi na postawione pytania.

Czytaj więcej

urzędniczka pokazuje mężczyźnie gdzie ma wypełnić dokumenty

Na czym polega przekształcenie spółek?

Uruchomienie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością ustalenia formy prawnej spółki. Jednak zdarza się, że intensywny rozwój firmy, osiągana skala biznesu, a jednocześnie zwiększające się ryzyko biznesowe, wymuszają zmianę formy prawnej. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest dokonanie przekształcenia spółki.

Czytaj więcej

teczka

Jak prowadzić teczkę osobową pracownika?

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji akt osobowych dla każdego pracownika. Co powinna zawierać teczka osobowa?

Czytaj więcej

finanse

Kto przeprowadza badania sprawozdań finansowych i jak się do tego przygotować?

Sprawozdanie finansowe to dokument będący najważniejszym raportem danej jednostki gospodarczej. Obowiązek jego sporządzania dotyczy firm, które prowadzą pełną księgowość, czyli przede wszystkim spółek z o.o., akcyjnych, komandytowych, a także komandytowo-akcyjnych. Istotne znaczenie ma również to, kto przeprowadza badania sprawozdań finansowych.

Czytaj więcej

świadectwo pracy

Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

Pracodawca ma obowiązek wystawić świadectwo pracy w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Dokument ten jest podstawą do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych, wypłacenia ekwiwalentu urlopowego, a nawet ustalenia wysokości emerytury. Pracownik musi zawsze sprawdzić, czy występują nieścisłości.

Czytaj więcej