mask

Zapraszamy do lektury!

mężczyzna czytający dokument

Jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną?

Obowiązujące przepisy podatkowe, przez swoją złożoność i obszerność, często nie są jasne i zrozumiałe dla podatników. Niejednokrotnie, w kwestiach spornych, nawet organy skarbowe i sądy administracyjne różnią się zajmowanymi stanowiskami. Czym jest interpretacja indywidualna? Jak ją uzyskać, aby uniknąć negatywnych konsekwencji karno-skarbowych? Zapraszam do lektury i poznania odpowiedzi na postawione pytania.

Czytaj więcej

urzędniczka pokazuje mężczyźnie gdzie ma wypełnić dokumenty

Na czym polega przekształcenie spółek?

Uruchomienie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością ustalenia formy prawnej spółki. Jednak zdarza się, że intensywny rozwój firmy, osiągana skala biznesu, a jednocześnie zwiększające się ryzyko biznesowe, wymuszają zmianę formy prawnej. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest dokonanie przekształcenia spółki.

Czytaj więcej

teczka

Jak prowadzić teczkę osobową pracownika?

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji akt osobowych dla każdego pracownika. Co powinna zawierać teczka osobowa?

Czytaj więcej

finanse

Kto przeprowadza badania sprawozdań finansowych i jak się do tego przygotować?

Sprawozdanie finansowe to dokument będący najważniejszym raportem danej jednostki gospodarczej. Obowiązek jego sporządzania dotyczy firm, które prowadzą pełną księgowość, czyli przede wszystkim spółek z o.o., akcyjnych, komandytowych, a także komandytowo-akcyjnych. Istotne znaczenie ma również to, kto przeprowadza badania sprawozdań finansowych.

Czytaj więcej

świadectwo pracy

Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

Pracodawca ma obowiązek wystawić świadectwo pracy w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Dokument ten jest podstawą do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych, wypłacenia ekwiwalentu urlopowego, a nawet ustalenia wysokości emerytury. Pracownik musi zawsze sprawdzić, czy występują nieścisłości.

Czytaj więcej

faktury

Nota korygująca do oryginału czy duplikatu faktury VAT?

Faktura VAT to w Polsce jeden z podstawowych dokumentów w obrocie gospodarczym, dlatego każdego dnia większe i mniejsze przedsiębiorstwa wystawiają ich tysiące. Nic więc dziwnego, że czasami do takiej faktury może wkraść się drobna pomyłka, na przykład dotycząca nazwy firmy czy numeru NIP. W takiej właśnie sytuacji przydatne okazuje się sporządzenie noty korygującej. Co jednak zrobić, gdy wystawiona faktura jest duplikatem?

Czytaj więcej

kobieta z laptopem

Co trzeba wiedzieć o mikrorachunku?

Procedura związana z opłacaniem podatków do fiskusa była problematyczna, ponieważ stosunkowo często zdarzały się pomyłki, na przykład związane z wpisaniem błędnego numeru konta. Właśnie dlatego z początkiem 2020 roku urzędy skarbowe przestały prowadzić odrębne rachunki dla różnych podatków. Zmiany mają na celu uproszczenie całej procedury. Od 1 stycznia 2020 roku każdy podatnik ma mikrorachunek podatkowy, czyli indywidualne konto. Czym jest mikrorachunek i jak z niego korzystać?

Czytaj więcej

podatek

Jak rozliczyć podatek z zagranicy?

Wielu Polaków decyduje się na wyjazd za granicę w celu podjęcia pracy zarobkowej. Takie rozwiązanie często pozwala na podreperowanie budżetu. Należy jednak pamiętać, że dochody uzyskane poza granicami kraju również podlegają obowiązkowi rozliczenia. Dokonując rozliczenia podatkowego, trzeba zsumować kwoty podatków uzyskanych w kraju i za granicą. Wyróżnić możemy również przypadki, w których przychodów uzyskanych za granicą nie trzeba w Polsce wykazywać. Kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją i w jaki sposób rozliczyć podatek z zagranicy?

Czytaj więcej