mask

JPK a zawieszenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca ma prawo do tego, by zawiesić prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą. Może to jednak zrobić pod warunkiem, że nie zatrudnia pracowników. W okresie zawieszenia nie ma konieczności opłacania składek ZUS i podatku dochodowego, jednocześnie nie ma potrzeby, by składać deklaracje ZUS. A co z JPK – czy złożenie tego pliku wraz z deklaracją obowiązuje w okresie zawieszenia działalności?

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Osoby uprawnione do zawieszenia działalności mogą to zrobić w dowolnym momencie. Sprawę załatwić mogą w urzędzie miast lub gminy, w urzędzie dzielnicowym m.st. Warszawy lub w urzędzie miasta na prawach powiatu (w zależności od lokalizacji, w której zarejestrowane jest przedsiębiorstwo).

W pierwszym kroku należy złożyć wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej. Jako specjaliści świadczący usługi księgowe przypominamy, że można to zrobić online, w urzędzie lub pocztą. Po sprawdzeniu przez urzędnika wniosku i jego pozytywnej weryfikacji działalność zostanie zwieszona do dnia wskazanego w dokumencie sporządzonym przez przedsiębiorcę.

Czy w trakcie zawieszenia działalności należy składać plik JPK?

W trakcie zawieszenia można między innymi wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów, ale czy konieczne jest w tym okresie składanie pliku JPK? Osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą i nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT, nie musi przesyłać pliku JPK wraz z deklaracją za okres, w którym działalność pozostawała w stanie zawieszenia. Istnieją jednak pewne wyjątki. Wspomniany plik powinni złożyć na przykład przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy przedsiębiorców nabywających towary, w zakresie których są podatnikami.