mask

Audyt finansowy

We współpracy ze sprawdzonym zespołem biegłych rewidentów wpisanych na Krajową Listę Biegłych Rewidentów przeprowadzamy kompleksowe badania sprawozdań finansowych, które mają na celu dostarczenie podstaw do stwierdzenia, że przygotowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik przedsiębiorstwa.
Audyt ma na celu sprawdzenie czy założenie w sprawozdaniu ciągłości działania przedsiębiorstwa jest rzetelne

Podczas sporządzanych przez nas audytów nie ograniczamy się wyłącznie do prawidłowego przeprowadzenia badania i wydania opinii. Dużą wagę przykładamy także do przekazania naszym Klientom wskazówek odnośnie poprawy organizacji ich przedsiębiorstw. Służymy radą w zakresie problemów związanych z prawem bilansowym. Ponadto w przypadku wykrycia nieprawidłowości zwracamy uwagę na słabe strony wewnętrznej struktury kontrolnej oraz proponujemy sposoby podniesienia efektywności jej działania.

Nasi audytorzy w trakcie przeprowadzanych rewizji finansowych przestrzegają zasad uczciwości, obiektywizmu i niezależności.

Poza badaniem sprawozdań finansowych oferujemy również:

  • usługi księgowe
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • przeglądy sprawozdań finansowych
  • sporządzanie pakietów konsolidacyjnych
  • badanie sprawozdań finansowych w związku z likwidacją
  • badanie wypłacalności
  • badanie prawidłowości wydatków
  • badanie systemu kontroli wewnętrznej
  • doradztwo w zakresie prawa bilansowego
  • doradztwo w zakresie organizacji systemu rachunkowości