mask

Księgowość małej firmy

Księgowość małej firmy jest odpowiednią formą rozliczania kapitału przede wszystkim dla osób fizycznych. Dotyczy ona również spółek cywilnych i partnerskich czy spółdzielni socjalnych, które wykazały, że ich roczny przychód wynikający z działalności nie przekracza progu 2 mln euro. Ten rodzaj ewidencji okazuje się znacznie mniej złożony od księgowości spółek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych. W przypadku firm dysponujących mniejszym kapitałem wystarczy bowiem tzw. uproszczona księgowość, która umożliwia wybór optymalnej dla profilu firmy formy rozliczenia spośród:

  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • karty podatkowej.

Nasze biuro świadczy usługi w każdym z tych przypadków. Pomagamy małym firmom w zarządzaniu księgowością. W tym zakresie prowadzimy ewidencję zgodnie z przyjętą przez klienta formą opodatkowania. Do naszych zadań należy głównie rejestrowanie miesięcznych faktur sprzedażowych i kosztowych. Obsługujemy również korespondencję pomiędzy Urzędem Skarbowym a przedsiębiorstwem. Na każdym etapie współpracy służymy doradztwem dotyczącym prawa podatkowego. Wspieramy także w przypadku zmiany profilu firmy spowodowanej wprowadzeniem nowej formy opodatkowania.

 

Jak prowadzić księgowość dla małej firmy?

Założenie i prowadzenie działalności gospodarczej to ogrom obowiązków i duża odpowiedzialność za firmę oraz pracowników. Tyczy się to również obiegu wszelkiej firmowej dokumentacji oraz najważniejszej kwestii – prowadzenia księgowości firmy. Warto jest zatrudnić księgową i skorzystać z usług biura rachunkowego, szczególnie w przypadku braku wiedzy z dziedziny podatków i finansów. Powierzenie rozliczeń specjalistom gwarantuje, że zostaną one wykonane rzetelnie, a ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które stale ulegają zmianom. Przede wszystkim zatem stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi błędami w rejestrach finansowych. Chroni przed konsekwencjami prawnymi.

Pomoc zewnętrznej księgowej wiąże się również brakiem konieczności tworzenia własnego działu księgowego. Bezpośrednio przyczynia się to do ograniczenia kosztów. Ponadto współpraca ta gwarantuje świadczenie usług niezależnie od urlopu pracownika czy przypadków losowych. Wszystko to wpływa na znaczne przyśpieszenie poszczególnych działań. Nasza firma świadczy usługi z zachowaniem tajemnicy zawodowej, dlatego powierzenie nam zewnętrznej księgowości jest w pełni bezpieczne.

W celu skorzystania z oferty lub w przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z naszym biurem we Wrocławiu.