mask

Księgowość fundacji

Wszystkie organizacje pozarządowe są zobowiązane do rejestrowania sytuacji majątkowej bez względu na sposób pozyskiwania środków. Księgowość fundacji i stowarzyszeń wiąże się z możliwością wyboru jednej z dwóch form ewidencji:

  • pełnej księgowości,
  • uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

To, na jaki sposób rozliczenia powinny zdecydować się NGO, zależy przede wszystkim od ich wielkości. Wszystkie organizacje pozarządowe muszą jednak, podobnie jak w przypadku księgowości spółek, poza rejestrowaniem zdarzeń finansowych oraz złożeniem zaznania podatkowego sporządzać sprawozdania finansowe. Nie dotyczą one jednak wyłącznie rocznego podsumowania, lecz także są przygotowywane w celu udokumentowania operacji związanych z realizacją konkretnego projektu.

 

Jaka forma księgowości dla fundacji, a jaka dla stowarzyszenia?

Prowadzenie księgowości fundacji zazwyczaj wiąże się z przyjęciem jako formy rozliczenia zgodnej z normami ustawy o rachunkowości tzw. pełnej księgowości. Wybór ten warunkuje przede wszystkim sposób finansowania organizacji. Źródło majątkowe fundacji stanowi bowiem nakład fundatorów, którzy zazwyczaj wymagają rzetelnego przedstawienia operacji gospodarczych. Rejestry w księdze głównej, sporządzane na podstawie polityki rachunkowości i planu kont, dostarczają najbardziej skrupulatnych informacji w tym zakresie.

Tymczasem księgowość podatkowa organizacji, czyli uproszczona ewidencja przychodów i kosztów, to mniej złożony rodzaj rozliczenia. Dlatego korzystają z niego głównie mniejsze fundacje lub stowarzyszenia finansowane przez składki. Prowadzenie księgowości stowarzyszeń nierzadko zleca się wolontariuszom. Bez względu na wybór formy rozliczenia warto jednak powierzyć ten segment specjalistom na bieżąco śledzącym zmiany w prawie.