mask

Ubezpieczenia domu i mieszkania

Ubezpieczenie domu i mieszkania na wypadek nieszczęśliwych sytuacji losowych to niezwykle istotne zabezpieczenie majątku. Może kosztować od kilkudziesięciu do kilkunastu złotych rocznie, jednak podczas przykrych okoliczności pomoc udzielona przez ubezpieczyciela jest nieoceniona. Stanowi ona bowiem gwarancję nie tylko ochrony miejsca zamieszkania, lecz przede wszystkim zdrowia i komfortu domowników.

 

Zakres ubezpieczenia nieruchomości

Zakres ubezpieczenia nieruchomości obejmuje:

 • ściany, sufit, podłogi,
 • wyposażenie mieszkania lub domu,
 • szklane elementy,
 • stałe konstrukcje domu – mury, elewacje, okna,
 • dach i elementy znajdujące się na nim (elementy solarne, kominy),
 • każdą kondygnację budynku – łącznie z piwnicą czy strychem,
 • ogrodzenie, bramy garażowe,
 • ogród z wyposażeniem.

Majątkowe ubezpieczenie domu i mieszkania może obejmować straty związane zarówno z klęskami żywiołowymi skutkującymi pożarem czy zalaniem, jak i innymi wydarzeniami losowymi np. włamaniem lub wyciekiem gazu. W zależności od wybranego pakietu ubezpieczyciel może zapewnić natychmiastową pomoc hydraulika, elektryka czy ślusarza.

 

Co obejmuje ubezpieczenie domu w budowie?

Ubezpieczenie domu w budowie polega na zabezpieczeniu majątku jeszcze na etapie inwestycyjnym. Jest ono dobrowolne w przypadku samodzielnego finansowania, jednakże w sytuacji, gdy kapitał pochodzi z umowy kredytowej – staje się wymogiem banku. W tym zakresie ochronie podlegają przede wszystkim mury i stałe elementy, a w zależności od rodzaju pakietu także materiały znajdujące się na placu budowy. Ubezpieczenie uwzględnia przede wszystkim uszkodzenia powstałe na drodze zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, silny wiatr czy grad.

W określonych sytuacjach ubezpieczenie domu w budowie chroni również przed kradzieżą i włamaniem. Warunkują to założenia umowy, a także stopień zaawansowania inwestycji. Wypłata odszkodowania następuje bowiem wyłącznie w przypadku domu w stanie zamkniętym surowym. Budynek musi zatem posiadać przede wszystkim:

 • zadaszenie,
 • wstawione okna,
 • zamontowane drzwi zewnętrze oraz bramę garażową.

Wykupienie ubezpieczenia domu w stanie budowy gwarantuje spokój ducha, szczególnie w przypadku, gdy właściciele nie są w stanie codziennie doglądać placu budowy. Warto zaznaczyć, że powinno ono uwzględniać nie tylko koszty poniesienie przez ewentualne straty, lecz także związane z ratowaniem mienia.

Nasze biuro zapewnia wsparcie w zakresie ubezpieczeń nieruchomości zarówno w zakresie wyboru optymalnego dla Państwa pakietu, jak i ewentualnych procedur związanych z wypłatą odszkodowania.