mask

Doradztwo podatkowe we Wrocławiu

Sporządzanie sprawozdań finansowych – audyty

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w odnalezieniu się w zawiłych przepisach prawa i chcą się obronić przed ponoszeniem nadmiernych obciążeń podatkowych, zapraszamy do współpracy. Świadczymy usługi z zakresu doradztwa podatkowego, a nasze uprawnienia potwierdzone są oficjalnym wpisem na listę Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Uzyskaliśmy je dzięki zdaniu państwowego egzaminu oraz odbyciu 6-miesięcznej praktyki zawodowej. Nasze doświadczenie w zakresie doradztwa jest jednak znacznie dłuższe, dzięki czemu jesteśmy w stanie pomóc Państwu przy doborze odpowiedniego sposobu odprowadzania podatków.

Usługi doradcy podatkowego

Doradca podatkowy to osoba zaufania publicznego, która zdobyła wyższe wykształcenie oraz ma wiedzę z zakresu prawa, w tym szczególnie finansowego. Jego obowiązkiem jest nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji, np. przez udział w szkoleniach czy konferencjach. Jako doradcy podatkowi jesteśmy w stanie udzielić Państwu m.in. porad, opinii i wyjaśnień. W ramach umów współpracy dbamy o minimalizowanie ryzyka podatkowego, a ponadto w porozumieniu z Klientami, wprowadzamy także maksymalizację podatkowych korzyści finansowych.

Nasze usługi obejmują:

 • opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego, 
 • doradztwo w zakresie stosowania instrumentów polityki podatkowej i bilansowej, 
 • przygotowywanie umów jak i ich analiza pod kątem optymalizacji podatkowej, 
 • doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, 
 • doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych, 
 • wybór podatkowo optymalnej formy prawnej działalności gospodarczej, 
 • prowadzenie procesów restrukturyzacji kapitałowej lub organizacyjnej przedsiębiorstw, 
 • obsługa postępowań podatkowych,
 • obsługa postępowań sądowych w sprawach podatkowych,
 • doradztwa w zakresie cen transferowych,
 • reprezentowanie Klienta przed: organami skarbowymi, podatkowymi, sądami administracyjnymi (NSA, WSA), ZUS, urzędem statystycznym, organami administracji państwowej, organami samorządu terytorialnego a także przed osobami prawnymi, fizycznymi i podmiotami gospodarczymi.

W ramach doradztwa podatkowego oferujemy również weryfikację przygotowanych deklaracji podatkowych poprzez wykonywanie audytów i przeglądów podatkowych. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące naszych usług, prosimy o kontakt z naszym biurem we Wrocławiu.