mask

Księgowość spółek

Księgowość spółek zazwyczaj wiąże się z prowadzeniem tzw. pełnej księgowości, która w odróżnieniu od sposobów rozliczania jednoosobowej działalności gospodarczej lub firm z mniejszym kapitałem charakteryzuje się bardziej złożoną ewidencją. Z uproszczonej księgowości mogą jednak korzystać wszystkie spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie, spółki jawne osób fizycznych, które wykażą, że ich roczne przychodny nie przekraczają określonego w ustawie o rachunkowości progu 2 mln euro.

 

Jak prowadzić księgi handlowe spółek?

W przypadku prowadzenia księgi handlowej, ze względu na złożony rodzaj rozliczenia, warto skorzystać z pomocy zewnętrznej księgowej. W tym zakresie rozliczeniu podlegają bowiem nie tylko faktury, lecz także wszystkie inne operacje finansowe związane z działalnością przedsiębiorstwa, takie jak np. wypłata zaliczek czy transakcje firmową kartą płatniczą. Poza skrupulatnym wykazem obrotów, sald i inwentarza spółka jest zobowiązana sporządzić roczne sprawozdanie finansowe. Wsparcie księgowego w ramach outsourcingu zniweluje ryzyko wystąpienia błędów, których popełnienie prowadzi do odpowiedzialności prawnej.

 

Z czego składa się sprawozdanie finansowe spółki?

Sprawozdanie finansowe ma na celu zarówno przedstawić wszystkie wykonane przez spółkę operacje finansowe w danym roku, jak i przedstawić majątek firmy wraz ze zobowiązaniami wobec kontrahentów. Rozliczenie powinno zatem uwzględniać:

  • inwentarz – bilans aktywów i pasywów,
  • rachunek zysków i strat,
  • dodatkowe informacje, które zostały uwzględnione w innych sprawozdaniach i są kluczowe dla spółki.

Skrupulatność sporządzania rocznego sprawozdania finansowego zależy do wielkości spółki. Stanowi ono podstawę rzeczywistej wyceny wartość firmy. W ramach pełnej księgowości spółek przygotowujemy sprawozdania, a także przeprowadzamy audyty finansowe, które mają na celu badanie ich rzetelności. Zajmujemy się również bieżącymi rozliczeniami i doradztwem podatkowym.