mask

Blog

świadectwo pracy

Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

Pracodawca ma obowiązek wystawić świadectwo pracy w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Dokument ten jest podstawą do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych, wypłacenia ekwiwalentu urlopowego, a nawet ustalenia wysokości emerytury. Pracownik musi zawsze sprawdzić, czy występują nieścisłości.

Czytaj więcej

faktury

Nota korygująca do oryginału czy duplikatu faktury VAT?

Faktura VAT to w Polsce jeden z podstawowych dokumentów w obrocie gospodarczym, dlatego każdego dnia większe i mniejsze przedsiębiorstwa wystawiają ich tysiące. Nic więc dziwnego, że czasami do takiej faktury może wkraść się drobna pomyłka, na przykład dotycząca nazwy firmy czy numeru NIP. W takiej właśnie sytuacji przydatne okazuje się sporządzenie noty korygującej. Co jednak zrobić, gdy wystawiona faktura jest duplikatem?

Czytaj więcej

kobieta z laptopem

Co trzeba wiedzieć o mikrorachunku?

Procedura związana z opłacaniem podatków do fiskusa była problematyczna, ponieważ stosunkowo często zdarzały się pomyłki, na przykład związane z wpisaniem błędnego numeru konta. Właśnie dlatego z początkiem 2020 roku urzędy skarbowe przestały prowadzić odrębne rachunki dla różnych podatków. Zmiany mają na celu uproszczenie całej procedury. Od 1 stycznia 2020 roku każdy podatnik ma mikrorachunek podatkowy, czyli indywidualne konto. Czym jest mikrorachunek i jak z niego korzystać?

Czytaj więcej

podatek

Jak rozliczyć podatek z zagranicy?

Wielu Polaków decyduje się na wyjazd za granicę w celu podjęcia pracy zarobkowej. Takie rozwiązanie często pozwala na podreperowanie budżetu. Należy jednak pamiętać, że dochody uzyskane poza granicami kraju również podlegają obowiązkowi rozliczenia. Dokonując rozliczenia podatkowego, trzeba zsumować kwoty podatków uzyskanych w kraju i za granicą. Wyróżnić możemy również przypadki, w których przychodów uzyskanych za granicą nie trzeba w Polsce wykazywać. Kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją i w jaki sposób rozliczyć podatek z zagranicy?

Czytaj więcej

ewidencja przychodu

Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają przychody z działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, mają obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów. Podstawą do jej rzetelnego prowadzenia są przede wszystkim faktury, faktury VAT RR, rachunki, dowody wewnętrzne i dokumenty celne. Mimo tego, że ewidencja przychodu to jedna z najprostszych form prowadzenia księgowości przez przedsiębiorców, muszą oni pamiętać o wielu zasadach, aby prowadzić ją we właściwy sposób. Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Czytaj więcej

vat

Czym jest VAT i jak go rozliczyć?

Prawidłowe kierowanie działalnością gospodarczą wymaga prowadzenia skrupulatniej księgowości. Wiele z początkujących przedsiębiorców podejmuje odważne próby kontroli wszelkiej dokumentacji księgowej na własną rękę. Niestety w wielu przypadkach, przez brak odpowiedniego przygotowania i dostatecznej praktyki, popełniają oni wiele niepotrzebnych, a fatalnych w skutkach błędów. Najczęstszymi z nich okazują się rozliczenia VAT, czyli podatku od towarów i usług. W poniższym tekście postaramy się wyjaśnić, czym jest osławiony VAT i jak powinno się go rozliczać.

Czytaj więcej

audyt podatkowy

Na czym polega audyt podatkowy?

Audytem, w ogólnym znaczeniu określa się niezależne badanie i ocenę danego procesu, systemu lub organizacji. Z kolei, audyt podatkowy jest działaniem mającym na celu weryfikację prawidłowości w rozliczeniach podatkowych. Jest to istotne narzędzie zarządzania rynkiem podatkowym i służy wykrywaniu wszelkich powstałych błędów oraz ich możliwe ograniczenie lub likwidację. Wykonanie tej usługi zleca się zwykle doświadczonym doradcom podatkowym.

Czytaj więcej

dokument podatkowy

Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca w Polsce?

Prowadzenie przedsiębiorstwa jest niezwykle trudnym zadaniem, które wiąże się z koniecznością spełniania wielu wymagań. Jednym z nich jest płacenie podatków. W Polsce wyróżnić możemy kilka rodzajów podatków, które muszą opłacać przedsiębiorcy. Niektóre z nich są obowiązkowe dla wszystkich, inne dotyczą tylko firm, które prowadzą określony rodzaj działalności. Jakie podatki możemy wyróżnić i czego konkretnie dotyczą oraz ile wynoszą?

Czytaj więcej

wypełnianie dokumentów

Kto może korzystać z tzw. karty podatkowej?

Możliwą formą opodatkowania działalności gospodarczej, która adresowana do najmniejszych podatników, jest karta podatkowa. Skorzystać z niej mogą indywidualni przedsiębiorcy oraz spółki cywilne, które prowadzą określoną działalność usługową lub wytwórczo-usługową. Firmy korzystające z tej formy opodatkowania, mają obowiązek odprowadzania co miesiąc stałej kwoty podatku do urzędu skarbowego, która jest niska i niezależna od osiągniętego dochodu. Nie ma konieczności prowadzenia ksiąg i składania zeznań podatkowych.

Czytaj więcej

księga przychodów i rozchodów

Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Podatnicy i inkasenci zobowiązani są do prowadzenia ksiąg podatkowych: rejestrów i ewidencji, ksiąg rachunkowych i podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR). Ze względu na formalność i ścisłe zasady, które trzeba przy tym zachować, przedsiębiorcy często zlecają prowadzenie księgi przychodów i rozchodów księgowym. Prowadzenie pełnej księgi przychodów i rozchodów należy do zadań wykonywanych przez biura rachunkowe w ramach usług z zakresu pełnej księgowości. W tym artykule przybliżymy zasady prowadzenia PKPiR.

Czytaj więcej