mask

Jakie obowiązują terminy zgłaszania pracowników do ZUS?

Każdy przedsiębiorca ma pewne obowiązki wobec ZUS. Wiążą się one m.in. z koniecznością zgłoszenia pracownika do systemu ubezpieczeń społecznych tuż po zatrudnieniu. Zadanie to powinno zostać wykonane w ściśle określonym terminie, na który wskazują obowiązujące przepisy. Kiedy takie zgłoszenie powinno nastąpić? W niniejszym artykule odpowiadamy na to pytanie.

Ile czasu ma pracodawca na zgłoszenie pracownika do ZUS?

Zgodnie z przepisami, każdy pracodawca ma obowiązek zgłosić nowo zatrudnionego pracownika do ubezpieczeń społecznych w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia nawiązania stosunku pracy między stronami. Termin ten jest niezwykle ważny, gdyż jego przekroczenie może skutkować nałożeniem przez ZUS kary pieniężnej na pracodawcę, który zaniedbał taki obowiązek. Warto więc zadbać o to, aby zgłoszenie zostało dokonane terminowo.

Jak dokonuje się zgłoszenia pracownika do ZUS?

Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie odpowiednich dokumentów do ZUS. Pracodawca powinien wypełnić druk ZUS ZUA (dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) lub ZUS ZZA (dla osób zatrudnionych na innych podstawach, np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło). Dokumenty te można pobrać ze strony internetowej ZUS lub odebrać w placówkach tego rodzaju instytucji. Wypełniony druk zgłoszeniowy należy przesłać do właściwego oddziału ZUS, który obsługuje siedzibę pracodawcy. Można zrobić to osobiście, pocztą lub za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń.

Co ważne, dokumenty zgłoszeniowe mogą zostać przesłane bezpośrednio przez pracodawcę lub pośrednio, w jego imieniu, przez zatrudnionego księgowego bądź współpracujące z nim biuro rachunkowe. We Wrocławiu na Śródmieściu pomoc w dopełnieniu tych formalności oferuje nasza placówka - Biuro Rachunkowe Dekret24.pl.