mask

Czym jest WIS?

WIS, a dokładnie Wiążąca Informacja Stawkowa to rodzaj decyzji administracyjnej, która dotyczy prawidłowego określania stawek VAT. Jakie ma znaczenie i co trzeba zrobić, by móc ją uzyskać? Na te i inne pytania odpowiadamy w niniejszym artykule.

WIS - co to takiego w praktyce?

Wiążąca Informacja Stawkowa to wyjątkowo istotny instrument, który może zapewnić liczne korzyści podatnikom. Jego głównym celem jest zagwarantowanie przestrzegania właściwych stawek VAT w przypadku sprzedaży towarów lub świadczenia usług. W praktyce oznacza to, że dzięki WIS podatnik będzie miał pewność, że zastosował prawidłową stawkę VAT zgodnie z klasyfikacją CN (Nomenklatura Scalona) dla towarów lub PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) dla usług.

Jak uzyskać WIS? Procedura krok po kroku

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważna jest Wiążąca Informacja Stawkowa dla prowadzenia legalnej i odpowiedzialnej działalności gospodarczej, warto przyjrzeć się procedurze uzyskiwania WIS. Pierwszym krokiem w ubieganiu się o WIS jest złożenie odpowiedniego wniosku przez podatnika do właściwego urzędu skarbowego. We wniosku, który pomaga sformułować np. nasze biuro rachunkowe z Wrocławia z dzielnicy Śródmieście, należy szczegółowo opisać towar lub usługę, dla której ma być wydana Wiążąca Informacja Stawkowa, oraz przedstawić stosowne argumenty uzasadniające zastosowanie konkretnej stawki VAT.

Następnie urząd skarbowy ma obowiązek odpowiedzieć na wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia jego złożenia. W przypadku zgody na wydanie WIS, podatnik otrzymuje decyzję zawierającą informacje o właściwej stawce VAT oraz numerze klasyfikacji CN lub PKWiU. Decyzja ta jest wiążąca zarówno dla podatnika, jak i organów kontrolujących. Warto przy tym pamiętać, że uzyskana WIS ma indywidualny charakter, co oznacza, że może korzystać z niej tylko ten podatnik, któremu została wydana. Jeżeli więc inne osoby chciałyby skorzystać z informacji zawartych w WIS, powinny one również przejść przez procedurę wnioskowania o jej wydanie.