mask

Jak określić wartość środka trwałego?

W ramach wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy nabywają różnego rodzaju przedmioty. Pojazd, komputer, telefon komórkowy, maszyny… To tylko niektóre przykłady. Jeżeli właściciel firmy zachce dokonywać od nich odpisów amortyzacyjnych, będzie musiał najpierw ująć je w tzw. ewidencji środków trwałych. Zanim do tego dojdzie, nie obejdzie się bez obliczenia wartości początkowej danego przedmiotu.

W jaki sposób obliczyć wartość początkową i rynkową środka trwałego?

To, ile wynosi wartość początkowa środka trwałego, jest powiązane ze sposobem jego nabycia. Jeżeli przedsiębiorca pozyskał dany przedmiot w ramach umowy kupna-sprzedaży, będzie to po prostu cena, którą zapłacił. Zajmując się prowadzeniem księgowości we Wrocławiu na Śródmieściu, zauważamy, że jest to najpowszechniejsza forma nabywania środków trwałych wśród przedsiębiorców.

Może jednak zdarzyć się tak, że właściciel firmy nabędzie coś w sposób nieodpłatny. Zdarza się to stosunkowo rzadko, jednak nie jest wyjątkiem. Wówczas sprawa wygląda nieco inaczej, bo w takim przypadku nie dochodzi do zapłaty ceny. Mowa tu przykładowo o spadku czy darowiźnie. Wtedy pod uwagę bierze się wartość rynkową z dnia otrzymania danego składnika majątku.

Wartość początkowa a wartość rynkowa środka trwałego

Wątpliwości wśród przedsiębiorców budzi zależność pomiędzy tymi dwoma pojęciami. Wartość początkowa z wiadomych względów nie ulega zmianom. Inaczej jest jednak z rynkową. Niektóre środki są niejako inwestycją, tzn. ich potencjalna cena zbycia rośnie wraz z upływem czasu.

Co to oznacza dla przedsiębiorcy? Z perspektywy odpisów amortyzacyjnych niestety nic. Do ewidencji środków trwałych wpisuje się jedynie wartość początkową lub rynkową (w zależności od sposobu nabycia), która nie podlega aktualizacji.