mask

Czym jest ma mały i duży ZUS?

W Polsce każdy właściciel firmy jest zobowiązany do opłacania składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). To obowiązek, który wynika z kilku ustaw, ale także stanowi jedno z kluczowych źródeł finansowania systemów zabezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Przedsiębiorcy mogą korzystać z możliwości małego lub dużego ZUS-u. Co oznaczają te pojęcia? Jakie są różnice między nimi, a także do kogo są skierowane te formy opłacania składek? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Mały ZUS - czym jest i do kogo jest skierowany?

Jak wyjaśnia księgowa z Wrocławia, mały ZUS to uproszczony sposób opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Skierowany jest do osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski, które nie przekroczyły jeszcze 24. miesiąca funkcjonowania swojej firmy. Mały ZUS oferuje niższe stawki składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) oraz zwolnienie z obowiązku wpłat na Fundusz Pracy. Warto jednak zaznaczyć, że ubezpieczenie zdrowotne opłacane jest na identycznym poziomie jak dla pozostałych przedsiębiorców.

Korzystanie z małego ZUS-u pozwala początkującym przedsiębiorcom zaoszczędzić na kosztach prowadzenia działalności oraz zachęca do legalnego prowadzenia biznesu. Warto jednak dodać, że nie wszyscy początkujący przedsiębiorcy są uprawnieni do skorzystania z małego ZUS-u. Przepisy wyłączają m.in. osoby, które prowadzą działalność gospodarczą równocześnie z pracą na etacie lub korzystają z innych form ubezpieczenia społecznego.

Duży ZUS - co oznacza i kogo obowiązuje?

Duży ZUS to standardowy sposób opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez przedsiębiorców, którzy przekroczyli 24. miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej lub nie spełnili wymogów uprawniających do korzystania z małego ZUS-u. W praktyce oznacza to, że po dwóch latach korzystania z preferencyjnych stawek składek przedsiębiorca musi przejść na opłacanie standardowych kwot wymaganych przez ZUS. W przypadku dużego ZUS-u przedsiębiorca płaci pełne składki na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaca środki na Fundusz Pracy. Warto również zauważyć, że wysokość opłacanych składek jest związana z dochodami uzyskanymi przez przedsiębiorcę.