mask

Co trzeba wiedzieć o amortyzacji środków trwałych?

Prowadzenie własnego biznesu oznacza szereg obowiązków. Jednym z nich jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych posiadanych przez firmę środków trwałych. Co to w praktyce oznacza? W niniejszym artykule wyjaśniamy, czym jest amortyzacja środków trwałych oraz jak dokładnie się jej dokonuje.

Czym jest amortyzacja środków trwałych i jaki jest jej cel?

Amortyzacja środków trwałych to proces systematycznego rozkładania kosztów związanych z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych na okres ich użytkowania. Jej głównym celem jest odzwierciedlenie rzeczywistego zużycia środków trwałych w rachunkowości przedsiębiorstwa oraz ustalanie ich wartości na różnych etapach użytkowania. Zanim jednak przejdziemy do opisu całej procedury, warto wiedzieć, czym dokładnie są takie środki trwałe. Otóż środki trwałe to majątkowe składniki przedsiębiorstwa, które są używane przez dłuższy czas, zwykle powyżej jednego roku. Zalicza się do nich sprzęty biurowe, maszyny czy też pojazdy. O to, czego się do nich nie wlicza, warto natomiast zapytać naszą księgową z osiedla Sępolno we Wrocławiu.

Sposoby dokonywania amortyzacji środków trwałych

W praktyce stosuje się różne metody amortyzacji środków trwałych. Do najpopularniejszych z nich zalicza się metody liniowe i metody degresywne.

  • Amortyzacja liniowa polega na równomiernym rozłożeniu kosztów środka trwałego na cały okres jego użytkowania. Wysokość rocznych odpisów amortyzacyjnych jest stała i oblicza się ją, dzieląc wartość początkową środka trwałego przez przewidywany okres użytkowania. Ta metoda jest najbardziej popularna ze względu na swoją prostotę oraz przejrzystość.
  • Amortyzacja degresywna to metoda, w której odpisy amortyzacyjne są wyższe na początku okresu użytkowania środka trwałego, a następnie maleją wraz z upływem czasu. Istnieją różne warianty tej metody, takie jak amortyzacja malejącym saldem czy amortyzacja sumą cyfr lat użytkowania. Amortyzacja degresywna jest korzystna dla przedsiębiorstw, które chcą szybciej zaksięgować koszty związane z nabyciem środków trwałych, co może prowadzić do obniżenia podstawy opodatkowania.

Warto przy tym dodać, że wybór odpowiedniej metody amortyzacji nie zawsze bywa wyłącznie kwestią preferencji przedsiębiorcy, ale może być również uzależniony od obowiązujących przepisów prawnych.