mask

Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają przychody z działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, mają obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów. Podstawą do jej rzetelnego prowadzenia są przede wszystkim faktury, faktury VAT RR, rachunki, dowody wewnętrzne i dokumenty celne. Mimo tego, że ewidencja przychodu to jedna z najprostszych form prowadzenia księgowości przez przedsiębiorców, muszą oni pamiętać o wielu zasadach, aby prowadzić ją we właściwy sposób. Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Kto może się rozliczać ryczałtowo? 

Spółki tworzone przez osoby fizyczne, które zachowały odpowiedni limit przychodów, mogą się rozliczać ryczałtem. Mowa tutaj o przychodzie, który w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 250 tysięcy euro (od 01.01.2021 roku granica została podniesiona do 2 milionów euro według kursu Narodowego Banku Polskiego).

Taka forma opodatkowania może być również wybrana przez osoby, które czerpią zyski pozyskiwane poza działalnością gospodarczą, na przykład z najmu czy dzierżawy. Ważne jest również to, że wspomniany limit nie obowiązuje przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w trakcie roku podatkowego i wybrali rozliczenia ryczałtowe (forma rozliczenia zmieni się dopiero w kolejnym roku podatkowym).

Kto nie może korzystać z ryczałtu i jak prowadzić ewidencję? 

Wyróżnić możemy kilka rodzajów działalności, które nie mogą korzystać z ryczałtu niezależnie od poziomu osiągniętych dochodów. Są to przede wszystkim wolne zawody (z wyjątkiem tych, które zostały wymienione w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, np. pielęgniarki i lekarze), lombardy, apteki, kantory i firmy zajmujące się handlem częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Prowadzenie ewidencji przychodu musi być rzetelne i przejrzyste.

Ewidencja powinna składać się z ponumerowanych pozycji, które zawierają wszystkie wystawione faktury, korekty, rachunki i dokumenty z uwzględnieniem dat. Zaniedbania związane z jakością i terminowością prowadzenia ewidencji przychodu mogą być surowo karane przez Urzędy Skarbowe (nawet pięciokrotnie wyższym podatkiem). Właśnie dlatego wielu przedsiębiorców decyduje się na korzystanie z usług księgowych, aby ewidencja była prowadzona poprawnie. Istnieje również możliwość prowadzenia ewidencji przychodu za pomocą systemów teleinformatycznych i programów komputerowych.