mask

Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?