mask

Różnice między księgowością pełną a uproszczoną

Wbrew pozorom wybór odpowiedniego sposobu rozliczania działalności nie jest łatwy, szczególnie dla początkujących przedsiębiorców. Możliwości jest kilka i nie zawsze wiemy, które rozwiązanie będzie najkorzystniejsze w przypadku naszej firmy.

Warto przy tym pamiętać, że dobór formy opodatkowania jest bardzo ważny dla późniejszego funkcjonowania działalności. Od tego zależy sposób prowadzenia księgowości, na której przecież opiera się cała struktura firmy oraz wszelkie procesy finansowe. Jeśli współpracujesz z biurem rachunkowym, możesz liczyć na fachowe wsparcie w przypadku doboru najkorzystniejszego sposobu rozliczenia. Jeśli nie, musisz samodzielnie przeanalizować charakter poszczególnych rozwiązań zanim podejmiesz ostateczną decyzję.

W tym artykule przybliżymy najważniejsze zagadnienia dotyczące księgowości pełnej oraz księgowości uproszczonej.

Kiedy pełna księgowość, a kiedy uproszczona

Pełna księgowość jest przeznaczona przede wszystkim dla:

 • spółek cywilnych,
 • spółek handlowych (osobowe, kapitałowe oraz w organizacje),
 • osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychody netto za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 mln euro.

Pełna księgowość jest dość złożona i pozwala na skrupulatną rejestrację skomplikowanych operacji gospodarczych, dlatego też dedykowana jest przede wszystkim większym przedsiębiorstwom. Tylko one będą w stanie wykorzystać potencjał tego sposobu rozliczania. Trudno jest też prowadzić pełną księgowość samodzielnie, dlatego też jest to zadanie dla profesjonalistów, np. biura rachunkowego.

Księgowość uproszczona to optymalne rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców oraz małych firm, które nie mają większych trudności z obliczaniem swoich przychodów i kosztów czy wskazaniem ich źródeł. Jak nietrudno się domyślić, jest to zdecydowanie łatwiejsza forma rozliczenia.

Najważniejsze cechy księgowości pełnej

Pełna księgowość, czyli księgi rachunkowe, to precyzyjny i rozbudowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych. Podstawową funkcją jest obliczanie podatku, jednak w praktyce daje zdecydowanie więcej możliwości. Pozwala nie tylko rejestrowanie przychodów i rozchodów, wyliczanie wysokości zobowiązań podatkowych, ale również dokładną analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

W ramach pełnej księgowości prowadzone są dokumenty, takie jak księga główna, księgi pomocnicze, wykaz aktywów i pasywów, zestawienie obrotów i sald. Gromadzone w nich dane pozwalają na efektywne zarządzanie firmą i podejmowanie rozsądnych decyzji biznesowych z punktu widzenia finansów.

Najważniejsze cechy księgowości uproszczonej

Księgowość uproszczona nie wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest to stosunkowo prosty sposób rozliczania z Urzędem Skarbowym, który może odbywać się na podstawie np. karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Każdy z tych sposobów pozwala na rejestrowanie i gromadzenie informacji finansowych dotyczących firmy.

Zalety i wady księgowości pełnej

Główne zalety:

 • Pełna kontrola nad wydatkami, kosztami i źródłami przychodów.
 • Możliwość dokonywania skrupulatnych analiz i prognoz finansowych.
 • Kompletny obraz sytuacji finansowej firmy pozwala na lepsze planowanie przyszłych inwestycji.

Główne wady:

 • Skomplikowany, złożony i czasochłonny system ewidencyjny.
 • Wymaga specjalistycznego wsparcia profesjonalistów, np. biura rachunkowego.
 • Może być prowadzona po spełnieniu kryteriów wyznaczonych przez Ustawę o rachunkowości.

Zalety i wady księgowości uproszczonej

Główne zalety:

 • Łatwa w prowadzeniu, bez konieczności wdrażania skomplikowanych procedur.
 • Niskie koszty obsługi rachunkowej.

Główne wady:

 • Dostarcza jedynie informacji na temat przychodów i podatków.
 • Dostępna tylko w przypadku wybranych podmiotów gospodarczych.