mask

Na czym polega audyt podatkowy?

Audytem, w ogólnym znaczeniu określa się niezależne badanie i ocenę danego procesu, systemu lub organizacji. Z kolei, audyt podatkowy jest działaniem mającym na celu weryfikację prawidłowości w rozliczeniach podatkowych. Jest to istotne narzędzie zarządzania rynkiem podatkowym i służy wykrywaniu wszelkich powstałych błędów oraz ich możliwe ograniczenie lub likwidację. Wykonanie tej usługi zleca się zwykle doświadczonym doradcom podatkowym.

Co obejmuje audyt podatkowy 

Przedmiotem audytu podatkowego jest skrupulatna analiza pełnej dokumentacji źródłowej dotyczącej w jakimkolwiek stopniu ewidencji podatkowej oraz deklarowania i rozliczania podatków. Pod uwagę bierze się zatem przede wszystkim: księgi handlowe, faktury, umowy handlowe, rejestry, deklaracje oraz ewidencje. Następnie, weryfikacji zostają poddawane wszystkie wewnętrzne procedury audytowanej jednostki lub organizacji. Audyt może być kompletny, czyli obejmować całościową analizę działalności podatkowej danego przedsiębiorstwa lub dotyczyć konkretnego zagadnienia.

Wynik przeprowadzonego audytu podatkowego jest zawarty w jego raporcie. Można w nim znaleźć nie tylko wykryte niedociągnięcia i uchybienia, lecz także propozycje ich rzeczywistego rozwiązania. Dodatkowo, w sporządzonym raporcie znajduje się także dokładny opis oraz podsumowane wszelkich wniosków wyciągniętych na podstawie przeprowadzonego badania oraz propozycje procedur, które mogłyby pomóc w unikaniu w przyszłości nieprawidłowości, podobnych do tych, wykrytych w rozliczeniach. 

Korzyści z przeprowadzonego audytu 

Chociaż przeprowadzanie audytu podatkowego może kojarzyć się nam z niezbyt lubianymi kontrolami z Urzędu Skarbowego, warto pamiętać, że jest to sposób na wewnętrzną weryfikację działań przedsiębiorstwa w zakresie podatkowym. Przeprowadzenie takiego audytu najczęściej zleca się wyspecjalizowanemu doradztwu podatkowemu, a powstały raport może pozostać jedynie w wewnętrznym obiegu w firmie.

Dzięki temu, przedsiębiorca ma szanse legalnego przeprowadzenia niezbędnych zmian w działaniu firmy oraz naprawy zaistniałych błędów bez ponoszenia odpowiedzialności podatkowej lub karnej skarbowej. Dodatkową zaletą przeprowadzania audytu podatkowego jest także możliwość trwałego zwiększenia bezpieczeństwa finansowego oraz prawnego prowadzonej działalności. W rezultacie, przedsiębiorca zyskuje większy spokój dotyczący kontroli podatkowych, a także praktyczne wsparcie w prowadzeniu swojej działalności.