mask

Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca w Polsce?

Prowadzenie przedsiębiorstwa jest niezwykle trudnym zadaniem, które wiąże się z koniecznością spełniania wielu wymagań. Jednym z nich jest płacenie podatków. W Polsce wyróżnić możemy kilka rodzajów podatków, które muszą opłacać przedsiębiorcy. Niektóre z nich są obowiązkowe dla wszystkich, inne dotyczą tylko firm, które prowadzą określony rodzaj działalności. Jakie podatki możemy wyróżnić i czego konkretnie dotyczą oraz ile wynoszą?

Podatek dochodowy i podatek od towarów i usług

O podatku dochodowym słyszał prawdopodobnie każdy. Należy on do podatków bezpośrednich i płacony jest od dochodu przedsiębiorcy. Jego wysokość nie jest jednakowa dla wszystkich przedsiębiorstw, ponieważ zależy od wybranej formy opodatkowania. Najpopularniejszą wśród przedsiębiorców formą jest skala podatkowa. Polega ona na tym, że podatek płacony jest tylko w momencie uzyskania dochodu (w dwóch stawkach 18% lub 32%). Rzadziej wybierany jest podatek liniowy, który ma stałą stawkę, czyli 19%. Wyróżniamy też podatek od towarów i usług, który najczęściej wynosi 23% (zdarza się, że jest to 0%, 4%, 5% lub 8%). Jest to tak zwany podatek obrotowy obciążający. Oznacza to, że obciąża wartość dodaną na każdym z etapów produkcji oraz dystrybucji.

Pozostałe podatki

Przedsiębiorcy są również zobowiązani do płacenia podatków od nieruchomości, czyli gruntów czy budynków, które posiadają. Jednak w tym przypadku wysokość wynika z ustaleń gminy. Kolejnym podatkiem, którego wysokość ustala gmina, jest podatek od środków transportu. Nie dotyczy on jednak każdej firmy, a jedynie przedsiębiorstw, które posiadają autobusy, ciężarówki, ciągniki czy przyczepy. Firmy, które prowadzą działalność związaną z określonymi umowami sprzedaży czy pożyczkami są również zobowiązane do płacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, który najczęściej wynosi od 1% do 2% wartości transakcji. Ostatnia opłata jest nietypowa, ponieważ jest to opłata za korzystanie ze środowiska. Do jej uiszczania zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy wprowadzają do powietrza gazy lub pyły, pobierają wodę, a także składują odpady.

Trudno jest panować nad wszystkimi sprawami kadrowo-płacowymi czy podatkowymi w przedsiębiorstwie. Aby praca przebiegała sprawnie, a wszelkie kwestie formalne były załatwiane skrupulatnie i terminowo, warto skorzystać z usług biura rachunkowego. Dlatego zachęcamy państwa do współpracy z naszą firmą doradczą we Wrocławiu. Zajmujemy się nie tylko doradztwem podatkowym, ale również usługami księgowymi, doradztwem gospodarczym czy ubezpieczeniami majątkowymi.