mask

Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

Pracodawca ma obowiązek wystawić świadectwo pracy w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Dokument ten jest podstawą do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych, wypłacenia ekwiwalentu urlopowego, a nawet ustalenia wysokości emerytury. Pracownik musi zawsze sprawdzić, czy występują nieścisłości.

Kiedy należy wystawić świadectwo pracy?

Zakład jest zobowiązany do wystawienia świadectwa pracy, zatrudnionemu, któremu wygasła umowa czy też została z nim rozwiązana. Pracownik powinien otrzymać dokument ostatnim dniu swojej pracy, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostaje podpisana kolejna umowa o pracę, w ciągu 7 dni, od wygaśnięcia poprzedniej. Jeżeli sprawami kadrowymi zajmuje się np. Biuro Rachunkowe Dekret24.pl z Wrocławia Sp. z o.o., ma obowiązek wystawić świadectwo pracy.  Opóźnienie może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach jak np. z powodu nieobecności zatrudnionego. Pracownik powinien dokładnie sprawdzić w dokumencie zgodność danych oraz informacji. Kiedy zauważy jakieś nieścisłości, ma prawo w terminie do 14 dni wystąpić z wnioskiem do firmy o ponowne wystawienie świadectwa. Jeżeli nie zostanie wprowadzona korekta w obowiązującym terminie, ma prawo odwołać się do sądu pracy.

Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

Każdy pracownik powinien wiedzieć, co zawiera świadectwo pracy, by móc sprawdzić jego poprawność, zgodność z prawdą. To bardzo ważna kwestia, ponieważ błędy i braki mogą przysparzać problemów w przyszłości, przy kolejnym zatrudnieniu. Dane, które pracodawca jest zobowiązany zamieścić w dokumencie: data i miejscowość sporządzenia; dane pracownika (imiona i nazwisko aktualne oraz nabyte wskutek zawarcia małżeństwa, data urodzenia, imiona rodziców); nazwa i siedziba zakładu pracy oraz numer REGON-PKD; okres zatrudnienia, rodzaj wykonywanej pracy (zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji); tryb rozwiązania umowy, urlop wypoczynkowy, bezpłatny, rodzicielski i wychowawczy; zwolnienia na opiekę nad dzieckiem oraz lekarskie.