mask

Jak wznowić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności gospodarczej jest dobrym pomysłem, jeśli biznes nie przynosi oczekiwanych zysków. Przerwa pozwala opracować nową strategię działania, poszukać źródeł finansowania i klientów. Ten czas pozwala poukładać sprawy w przedsiębiorstwie. Jest to dobre rozwiązanie, bo z nową energią można powrócić do prowadzenia biznesu.

Jak wznowić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności gospodarczej jest możliwe w przypadku, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, przeprowadził zwolnienie grupowe lub pracujące osoby przebywają na urlopie macierzyńskim, wychowawczym czy rodzicielskim. Jeśli skorzystał z tej możliwości i zgłosił przerwę w prowadzeniu firmy, musi złożyć wniosek do CEIDG o wznowienie prowadzenia firmy. W tym momencie wraca na rynek i może podejmować działania. W razie wątpliwości można skontaktować się z firmą Dekret24.pl, która wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w prowadzeniu biznesu. Pomaga wznawiać działalność w sposób najbardziej efektywny. Zajmuje się również optymalizacją kosztów w firmach.

Kiedy warto wznowić prowadzenie działalności gospodarczej?

Wniosek do CEIDG można złożyć w dniu wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej, ale też dzień później. Trzeba pamiętać, że wraz z wykonaną czynnością, trzeba płacić świadczenia w ZUS lub KRUS. Z tego też powodu warto to zrobić w pierwszym dniu nowego miesiąca, by nie trzeba ponosić opłaty składki zdrowotnej za cały ten miesiąc. Jeśli wznowienie działalności odbywa się automatycznie, ponieważ zawieszenie było na określony czas, np. na 30 dni, informacja zostaje przekazywana do ZUS i naliczane są składki. Po odwieszeniu przedsiębiorca musi rozpocząć prowadzenie rachunkowości, ponieważ o tym fakcie zostaje powiadomiony urząd skarbowy.