mask

Jak rozliczyć podatek z zagranicy?

Wielu Polaków decyduje się na wyjazd za granicę w celu podjęcia pracy zarobkowej. Takie rozwiązanie często pozwala na podreperowanie budżetu. Należy jednak pamiętać, że dochody uzyskane poza granicami kraju również podlegają obowiązkowi rozliczenia. Dokonując rozliczenia podatkowego, trzeba zsumować kwoty podatków uzyskanych w kraju i za granicą. Wyróżnić możemy również przypadki, w których przychodów uzyskanych za granicą nie trzeba w Polsce wykazywać. Kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją i w jaki sposób rozliczyć podatek z zagranicy?

Kiedy dochody z zagranicy są opodatkowane w Polsce? 

W przypadkach, w których podatnik mieszka w jednym państwie, a pracuje w drugim, może zdarzyć się tak, że będzie musiał zapłacić podatek zarówno w miejscu zamieszkania, jak i w miejscu zarobku. Aby obowiązek dotyczył jedynie miejsca zamieszkania podatnika, muszą zostać spełnione trzy warunki. Pierwszym jest czas przebywania pracownika w państwie, w którym podejmuje pracę zarobkową. Nie może on przekroczyć 183 dni w roku kalendarzowym.

Dodatkowo pracodawca, który wypłaca wynagrodzenie, nie może mieć siedziby albo miejsca zamieszkania w innym państwie. Ostatni z warunków polega na tym, że wynagrodzenie nie może być ponoszone przez zakład albo inną placówkę, którą pracodawca ma w innym państwie. Polska zawarła z wieloma państwami umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (umowa o metodzie wyłączenia z progresją), jednak w przypadku państw, z którymi takiej umowy nie ma, stosowana jest metoda odliczenia proporcjonalnego.

Jak się rozliczyć proporcjonalnie, w jak z progresją? 

Metoda wyłączenia z progresją oznacza, że pracownik nie musi płacić podatku od dochodu osiągniętego za granicą. Jeżeli oprócz zarobków uzyskanych za granicą podatnik osiągnął je również w Polsce, to dochody z zagranicy powinien wykazać w sekcji H PIT-u 36 w wierszu „Dochody osiągnięte za granicą”. Jeżeli natomiast dochody zostały osiągnięte wyłącznie za granicą, to nie trzeba składać rozliczenia rocznego PIT.

Rozliczenie podatkowe dla osób pracujących za granicą wygląda inaczej w przypadku metody odliczenia proporcjonalnego. W takim przypadku od obliczonego podatku należy odjąć podatek zapłacony za granicą, czyli zaliczki, które zostały pobrane przez pracodawcę na podatek. W przypadku rozliczenia proporcjonalnego należy wykazać dochody w części D.1 i D.2 PIT-u 36. Podatnicy mają taki obowiązek bez względu na to, czy osiągnęli dochody również w Polsce.