mask

Co trzeba wiedzieć o mikrorachunku?

Procedura związana z opłacaniem podatków do fiskusa była problematyczna, ponieważ stosunkowo często zdarzały się pomyłki, na przykład związane z wpisaniem błędnego numeru konta. Właśnie dlatego z początkiem 2020 roku urzędy skarbowe przestały prowadzić odrębne rachunki dla różnych podatków. Zmiany mają na celu uproszczenie całej procedury. Od 1 stycznia 2020 roku każdy podatnik ma mikrorachunek podatkowy, czyli indywidualne konto. Czym jest mikrorachunek i jak z niego korzystać?

Dla kogo przeznaczony jest mikrorachunek i skąd wziąć jego numer? 

Indywidualne konto bankowe zostało stworzone z myślą o wszystkich podatnikach. Numer mikrorachunku generowany jest nie tylko dla osób pracujących na podstawie różnych umów, ale również dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Numer można wygenerować samodzielnie w prosty sposób. Wystarczy skorzystać z generatora mikrorachunku podatkowego, który znajduje się na stronie podatki.gov.pl.

Należy również przygotować numer PESEL albo NIP (w zależności od tego, czy mikrorachunek będzie generowany dla pracownika, czy dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą). Informację o numerze mikrorachunku można uzyskać również w urzędzie skarbowym, jednak wygenerowanie go przez Internet jest łatwiejsze i trwa kilka sekund.

Jakich opłat można dokonać dzięki mikrorachunkowi? 

Dzięki indywidualnemu kontu bankowemu uiszczane opłaty trafiają od razu na właściwe konto, dzięki czemu trudniej o pomyłki. Mikrorachunek służy do wpłacania następujących należności:

  • PIT, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • CIT, czyli podatku od osób prawnych,
  • VAT, czyli podatku od towarów i usług (poza VAT-14 i VAT w imporcie).

Warto nadmienić, że pozostałe podatki nadal muszą być wpłacane na konto właściwego urzędu skarbowego (na przykład podatek akcyzowy albo od spadku i darowizny). Mikrorachunek ułatwia rozliczenia podatkowe, ponieważ podatnicy nie muszą sprawdzać za każdym razem, czy wpłacają pieniądze na odpowiedni numer konta (numer mikrorachunku można dodać do odbiorców zaufanych w aplikacji bankowej), a dla każdego rodzaju podatku numer rachunku jest ten sam. Dodatkowo procedura jest łatwiejsza i szybsza niż wcześniej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nadpłaty, zwrot podatku odbywa się na rachunek bankowy zgłoszony do urzędu skarbowego albo wskazany CEiDG, a nie na mikrorachunek.